windowcraft

Chalk 1 kg
gross: €3.71
(net: €3.02 )
Liquid shellack 1l

Liquid shellack 1l

alcoholic shellac solution

gross: €20.88
(net: €16.98 )
Pumice powder 1 kg

Pumice powder 1 kg

Finely powdered volcanic rock. 

gross: €8.82
(net: €7.17 )
Window Putty 2 kg

Window Putty 2 kg

Classic linseed window glazing putty...

gross: €16.24
(net: €13.20 )