Impregnat VOKA do cegły i betonu 3 kg

hydrofobowy impregnat krzemianowy dla podłoży mineralnych

 • Cena netto: 215,45 zł 265,00 zł
 • szt.

Produkt wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych. 

Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.

Profesjonalny impregnat do ochrony powierzchni porowatych przed wilgocią i chemikaliami


Mineralne materiały budowlane i podłoża mają porowatą, otwartą strukturę z mnóstwem kapilar, pustek, ubytków, mikropęknięć. Woda penetruje je i niszczy powodując pogorszenie
wyglądu elewacji, zawilgocenia wewnątrz pomieszczeń, erozję chodników itp. Aby temu zapobiec warto użyć impregnatu. 

Impregnat VOKA stosowany jest do ochrony wszelkich mineralnych powierzchni:

 • beton i żelbeton,
 • cegły silikatowe i gliniane,
 • tynki wapienne,
 • kamień naturalny,
 • fasady budynków,
 • dachówki,
 • kostka brukowa,
 • płytki chodnikowe

Nie stosować na świeżym betonie (sezonowanie co najmniej 25 dni). 


Zabezpieczona powierzchnia wykazuje silne działanie hydrofobowe. Impregnowana warstwa nie pozwala na gromadzenie się wody wewnątrz materiału. Zabezpieczone materiały mają stabilną, niską wilgotność przez cały sezon.

Pozwala na stosowanie produktu w dowolnej temperaturze otoczenia (preparat działa w zakresie temperatur pracy od -40 C do +70 C). Przeszkodą w tworzeniu warstwy ochronnej w warunkach zimowych może być jedynie zatykanie porów materiału lodem lub śniegiem.

Trwałość powłoki ochronnej wynosi do 10 lat, ze względu na nanomateriały w składzie.

 

Impregnacja cegłycegła chroniona impregnatem VOKA

 

Poprawa właściwości termoizolacyjnych materiałów budowalnych

VOKA tworzy hydrofobową ochronną nanowarstwę wewnątrz materiału na głębokości 3-6 mm bez zamykania porów i bez zmiany wyglądu powierzchni. 

Powietrze swobodnie napływa do materiału budowlanego, a jednocześnie wilgoć jest wychwytywana przez hydrofobową warstwę barierową. Materiał budowlany nabiera właściwości charakterystycznych dla stanu suchego przy odpowiedniej izolacyjności termicznej i zachowanych właściwościach użytkowych. Materiały chronione mają niskie zasysanie kapilarne i bliską zeru adsorpcję soli. Odporność na zamrażanie i rozmrażanie jest zwielokrotniona o 40-50% w porównaniu z materiałami niezabezpieczonymi. Poważnie wydłuża to żywotność materiałów, a tym samym wydłuża użytkowanie budynków.

Przykładowo przewodność cieplną betonu i cegły wapienno-piaskowej po obróbce VOKĄ ustala się na 0,2-0,3 W/( m • °C), jest to wartość znacznie niższa niż w przypadku cegieł nieimpregnowanych. Wskaźnik nasiąkliwości zabezpieczanych powierzchni dla soli (chlorku sodu) zbliża się do 0%.

 

ochrona przed mchemZabezpieczona i niezabezpieczona donica betonowa 3 lata po impregnacji 

 

Ochrona przed porastaniem glonami, grzybami i mchem

Hydrofobowa warstwa barierowa wewnątrz porowatego materiału zapobiega porastaniu florą, taką jak glony, porosty, mchy i itp. Powierzchnia odporna na wilgoć  nie stwarza warunków do ich powstawania i rozwoju.

W przypadku gdy na powierzchni (np. elewacji) pojawiły się już zielone naloty należy w pierwszej kolejności usunąć je mechanicznie, następnie zastosować środek biobójczy w celu zniszczenia ew. pozostałości i zarodników a następnie zastosować impregnację hydrofobową. 

 

korozja betonuChroniona i niezabezpieczona próbka betonu po 1 roku zanurzenia w płynnym nawozie azotowym

 

Ochrona materiałów budowlanych przed korozją chemiczną 

Impregnat hydrofobowy VOKA chroni również porowate powierzchnie przed działaniem chemikaliów i wody morskiej.

Warstwa ochronna wewnątrz materiału zapobiega oddziaływaniu agresywnych chemikaliów ze składnikami materiałów porowatych. Warstwa barierowa na zabezpieczanych powierzchniach jest chemicznie obojętna i nie wchodzi w reakcje, co zapobiega korozji chemicznej betonu pod wpływem silnych kwasów, zasad, nawozów (suchych jak i płynnych). Właściwość ta jest z powodzeniem wykorzystywana do zabezpieczania powierzchni porowatych w przemyśle chemicznym, w magazynach, w których składowane są chemikalia, terminalach przeładunkowych chemikaliów oraz innych przedsiębiorstwach, w których stosowane są substancje agresywne.

 

Dlaczego warto zastosować impregnat VOKA?

 

1. Zapobiega wchłanianiu wilgoci i soli

2. Zabezpiecza przed działaniem kwasów i zasad

3. Skutecznie chroni przed działaniem promieni UV

3. Utrzymuje dobrą odporność termiczną materiałów

4. Zapewnia paroprzepuszczalność

5. Nie zmienia wyglądu powierzchni (wyjątki patrz tekst poniżej)

6. Efekt jest długoterminowy (do 10 lat)

7. Nie zawiera rozpuszczalników

8. Można go długo przechowywać (do 5 lat)

9. Nie ma niekorzystnego wpływu na ludzi i środowisko.

 

Zmiana wyglądu powierzchni betonu

Zastosowanie impregnacji hydrofobowej na zwykłym betonie nie zmienia wyglądu powierzchni. Jednak gdy w betonie występują barwniki i niektóre rodzaje plastyfikatorów (często dodawane w celach dekoracyjnych), składniki te mogą wchodzić w interakcje z polimerem impregnacyjnym i zmieniać wygląd powierzchni. Wyroby betonowe wyglądają wtedy jak mokre lub po deszczu. Dlatego zalecamy przetestowanie impregnacji na małej powierzchni przed pokryciem całej powierzchni. Zmiana wyglądu nie wpływa na hydrofobowe właściwości warstwy ochronnej.

 

W jakich przypadkach VOKA nie pomoże?

Impregnat VOKA jest przeznaczony wyłącznie do ochrony przed wpływami zewnętrznymi i nie jest przeznaczony do ochrony betonu stale znajdującego się pod wodą. W takim przypadku stosuje się inne, specjalistyczne powłoki do hydroizolacji podwodnej. VOKA nie chroni również materiałów przed kapilarnym podciąganiem cieczy z gruntu np. w piwnicach. 

 

Transport i przechowywanie

Produkt w kanistrach o wadze 3 kg z nakrętkami transportowymi. 

Podczas przechowywania możliwe jest nieznaczne wydzielanie się gazu, dlatego też do produktu dołączane są specjalne nakrętki z membraną wentylacyjną. W przypadku długotrwałego przechowywania produktu należy po odebraniu przesyłki z VOKĄ zastąpić korek transportowy korkiem odpowietrzającym. 

 Impregnat hydrofobowy VOKA jest produkowany przy użyciu mieszaniny płynnych oligomerów z dodatkiem nanozdyspergowanego dwutlenku krzemu. 

Płyn łatwo wnika w porowaty materiał i szybko rozprowadza się po powierzchni. 

Kropla 2-3 mm rozchodzi się do 20-30 mm w ciągu jednej do dwóch minut.

VOKA to bezrozpuszczalnikowa, gotowa do użycia, jednorodna mieszanina.

Nie powoduje efektu wizualnego "mokrej cegły".

 

 • Baza: oligomery krzemu
 • Wygląd: przezroczysta, oleista ciecz
 • Nakładanie: pędzlem, wałkiem, natryskiem
 • Wydajność: 50-100g/m2
 • Głębokość wnikania w materiał: 3-6mm
 • Czas formowania powłoki: 12 godzin
 • Czas schnięcia: 24 godziny
 • Zagrożenie pożarowe: E
 • Warunki aplikacji: nieograniczone - dowolne warunki zewnętrzne
 • Maksymalna temperatura powierzchni: 70 С
 • Minimalna temperatura powierzchni: -30 С
 • Efektywny czas ochrony: 10 lat
 • Zawartość substancji lotnych, maks.: 5g/L
 • Okres ważności: 5 lat od daty produkcji (w oryginalnym opakowaniu)

Produkt przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Cząsteczek nano nie da się oddzielić od mieszaniny polimerów. Gwarantuje to, że nanocząsteczki nie mają możliwości przechodzenia z zabezpieczonej powierzchni do otoczenia.

W razie potrzeby usunięcie powłoki z powierzchni możliwe jest alkoholem (etylowym lub izopropylowym) lub parą, a następnie mechanicznie szczotką.

do wnętrza i na zewnątrz- do wewnątrz i na zewnątrz budynków

nanokrzemiany- zawiera nanokrzemiany

wodoodporny- tworzy powłokę ochronną

- filtr UV

niepalny- niepalny

 

Uwaga: świeże powierzchnie betonowe powinny być sezonowane co najmniej 25 dni przed impregnacją.

 

Karta charakterystyki dostępna w zakładce ZAŁĄCZNIKI pod opisem produktu

 

 

 


Jak dbać o materiały naturalne we wnętrzach

Jak dbać o materiały naturalne we wnętrzach

09-03-2023
„Zielone materiały” we wnętrzach - mają niewielki wpływ na środowisko w całym cyklu życia, są pozyskiwane lokalnie, pochodzą ze źródeł naturalnych, cechuje je duża trwałość lub możliwość wielokrotnego stosowania i nadają się do recyklingu. Jak o nie zadbać? 
Grzyby i glony na elewacji - jak się ich skutecznie pozbyć

Grzyby i glony na elewacji - jak się ich skutecznie pozbyć

13-01-2023
Łagodniejsze zimy, większe niż kiedyś zanieczyszczenie powietrza, materiały wykończeniowe o małej paroprzepuszczalności - wszystko to sprzyja glonom i grzybom pojawiającym się na ścianach budynków.